Sharing Box 2: Làm vì xã hội – Làm vì chúng ta

Video highlight và một số hình ảnh nổi bật của Sharing Box 2: Làm vì xã hội – Làm vì chúng ta với chủ đề “Hoạt động ngoại khoá”.

 

 

 

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s