Sharing Box 5: Sống tối giản giữa đời hiện đại

Một chủ đề hoàn toàn mới mà lần đầu Sharing Box khai thác: lối sống tối giản.

Và dưới đây là một số hình ảnh của buổi talk nho nhỏ này:

This slideshow requires JavaScript.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s