Home

 

MỤC TIÊU THÀNH LẬP ( OUR MISSION)

SHARING BOX là tổ chức phi lợi nhuận được lập ra với mục đích thúc đẩy văn hóa chia sẻ và truyền cảm hứng, địa bàn hoạt động chủ yếu hiện tại là ở khu vực miền Trung, đặc biệt ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

​(Sharing Box is a social organization aiming to promote sharing and inspiring culture among the youth, and also we create an environment connecting the young-makers to make positive changes on our community.)

 

TẦM NHÌN (VISION):

Tạo ra những không gian chia sẻ với tần suất nhiều hơn và mang lại nhiều thông điệp về nhiều vấn đề xung quanh cuộc sống hơn ở địa bàn miền Trung và xa hơn, ở khắp cả nước.

( More sharing “box” will be opened in Central Part of Vietnam and able to spread different meaningful messages regarding social and personal problems to people )

GÍA TRỊ CỐT LÕI (CORE VALUES):

 1. Tôn trọng sự đa dạng, khác biệt
  ( Acceptance of Difference)

 2. Đóng góp tối đa cho cộng đồng
  ( Social Contribution)

 3. Phát triển năng lực cá nhân
  ( Personal Growth)

 4. Lắng nghe, thấu hiểu và kết nối cộng đồng
  ( Listening, Sympathy and Communal Connection)

 5. Tạo ra sự thay đổi ở nhiều quy mô.
  ​( Change Making in different levels)

Advertisements